(0)
Hotline:0903020002

Sản phảm

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Giá: Liên hệ Để Đựơc Giá Tốt
MSSP: XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M
Đặt hàng:
Lượt xem: 39

Đặt hàng qua điện thoại

Xin vui lòng gọi

Hotline: 0903020002
Hỗ trợ trực tuyến
Vũ Huy Sơn zalo
Specifications

Model

XG-SFP-AOC1M

XG-SFP-AOC3M

XG-SFP-AOC5M

Data rate

10.3125 Gbps

Form factor

SFP+

Connector type

SFP+ to SFP+

Data diagnosis-capable (DDM/DOM)

Yes

Length

1 m (3.28 ft.)

3 m (9.84 ft.)

5 m (16.40 ft.) 

Module type

Active

Sản phẩm liên quan

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Dây nhảy quang (AOC) Ruijie XG-SFP-AOC1M, XG-SFP-AOC3M, XG-SFP-AOC5M

Zalo